Terms of use

OSOBA DECYDUJĄCA SIĘ NA WYNAJEM DOMKU LUB POKOJU, JEDNOCZEŚNIE AKCEPTUJE NINIEJSZY REGULAMIN.

 1. Rezerwacja domku i pokoju następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym i jest wiążąca po wpłacie uzgodnionej zaliczki.
 2. Nie wynajmujemy pokoi i domków osobom ze zwierzętami.
 3. Liczba osób przebywająca w domkach i pokojach jest ograniczona do liczby ustalonej podczas rezerwacji.
 4. Opłatę za cały okres wynajmu należy uregulować pierwszego dnia pobytu.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się po godzinie 16:00, a zdanie lokalu następuje do godziny 11:00 ostatniego dnia najmu w obecności właściciela.
 6. Wynajmujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00). Właściciel może odmówić dalszego wynajmu, bez zwrotu kosztów pobytu, osobie, która naruszyła tą zasadę.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomeszczeniach znajdujących się na terenie pensjonatu.
 8. Goście odwiedzający wynajmujących mogą przebywać na terenie posesji za zgodą właścicieli.
 9. Opiekę nad dziećmi na całym terenie  sprawują ich opiekunowie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wynikłe wypadki.
 10. Wyposażenie znajdujące się wewnątrz pomieszczeń służy tylko do użytku wewnętrznego i nie wskazane jest jego wynoszenie.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione  przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi i domków.
 12. W przypadku zgubienia kluczy od domku lub pokoju wynajmujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 13. O  usterkach powstałych  w czasie pobytu, wynajmujący powinien niezwłocznie poinformować właściciela. Za usterki powstałe w wynajmowanym domku, pokoju lub na terenie posesji z winy wynajmującego będzie pobierana rekompensata pieniężna.
 14. Grillowanie i palenie ogniska dozwolone jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym.osoby korzystające z grilla i ogniska są zobowiązane do pozostawienia powyższych miejsc w należytym porządku.
 15. Parking dla samochodów jest niestrzeżony. Udostępniamy gościom nieodpłatnie miejsca parkingowe, ale nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże.
 16. W przypadku wystąpienia  nagłych i nieprzewidzianych sytuacji losowych, zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 17. Dane osobowe przekazywane nam przez wynajmujących będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.
Random gallery
Copyright by www.ukulasa.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.