Okolica


Wieś Brajniki położona jest  w gminie Jedwabno na południowym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.  Zdecydowanie większa część terenu gminy stanowią lasy przeplatane  43 jeziorami   (do największych możemy zaliczyć Świętajno, Brajnickie, Warchalskie, Sasek Mały, Dłużek, Małszewskie) połączone ze sobą licznymi kanałami i rzekami. Obszar ten jest częścią Mazurskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie natura oraz malowniczo usytuowane stare mazurskie wsie często bezpośrednio nad brzegami jezior sprawiają, że okolice te  należą do jednych z najpiękniejszych miejsc Krainy Tysiąca Jezior.

         Miłośnikom natury polecić należy podróż po pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Jedwabno. Dąb Napoleona rosnący w okolicy miejscowości Nowe Borowe czy Aleja Dębowa w okolicy Dłużka to tylko nieliczne, które warto zobaczyć.


Puszcza Napiwodzko Ramudzka


W bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa rozpościera  się obszerny rozległy kompleks leśny Puszcza Napiwodzko-Ramucka  będąca  kompleksem borów sosnowych. Chociaż tłem dla innych gatunków jest sosna, to rosną tu także wspaniałe dęby, których okazy mają przeszło 300 lat oraz brzozy, olchy świerki i modrzewie. Brzegi licznych jezior, torfowiska i łąki tego obszaru są lęgowiskami wielu gatunków ptaków.  Dorodne, stare drzewa są miejscem gniazdowania drapieżnych orłów bielików, rybołowów i orlików krzykliwych. Puszcza ta jest ostoją ptaków o randze europejskiej, a na jej obszarze ostoi znajduje się aż 11 rezerwatów przyrody, dlatego też prawie cały obszar puszczy został włączony do europejskiej strefy ochrony Natura 2000. Obszar przecina dość bogata sieć cieków wodnych uchodzących do rzeki Omulwi, płynącej płytką, silnie zatorfioną doliną. Teren ostoi obfituje w szlaki turystyczne. Spacerując niejednokrotnie możemy spotkać stałych mieszkańców lasu, tj. jelenia, dzika, sarnę, łosia a nawet wilka.  

Nasz obiekt usytuowany jest w bezpośrednim  sąsiedztwie dwóch jezior jez Narty(Świętajno) oraz jez. Brajnickiego.


Jezioro Narty (Świętajno)

Jezioro Narty (Świętajno) jest najbardziej znane z pośród okolicznych akwenów. Będące niewątpliwie  dumą okolicy, gdyż jest jednym z najczystszych w Polsce. (reklamowane jako najczystsze jezioro na Warmii i Mazurach). Od północnego zachodu otacza je las, od innych pola i łąki. Wzdłuż południowego brzegu ciągnie się wieś Narty, natomiast od wschodu zabudowa turystyczna wsi Warchały i Brajniki.  Jezioro to cechują: płytkie plażowe brzegi, woda o przejrzystości utrzymującej się przez całe lato na poziomie 7- 10 metrów i naturalnym światłem do głębokości 25 ~ 30 m. Posiada ono bardzo zróżnicowane dno, liczne górki i głębie (w najgłębszym miejscu osiąga 29,5 m). To właśnie te warunki przyciągają amatorów nurkowania z całej polski. Dno  jeziora Narty jest piaszczyste lub żwirowo -piaszczyste, bez większych nalotów mułu. Jezioro oferuje ciągle liczne i urozmaicone pogłowie ryb. Jest tu przede wszystkim bardzo dużo okonia i szczupaka. Amatorzy spławika wyławiają piękne liny, leszcze, płocie oraz węgorze. Dodatkowo w zimie z pod lodu można tu łowić piękne sieje. Regularny, owalny kształt, spora powierzchnia, płaskość i łysość wschodniego i północnego brzegu powodują, że byle zefirek stwarza znakomite warunki do surfowania. dlatego też  jez. Narty jest regionalnym eldorado dla miłośników pędzonej wiatrem deski.   Jezioro oficjalnie nazywa się Świętajno, jednak dla odróżnienia go od Świętajna, jeziora o identycznej nazwie, a znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów na wschód, powszechnie zwane jest Świętajno k. Nart lub po prostu Narty, Jezioro Narckie (od miejscowości, przy której się znajduje).


Jezioro Brajnickie

Jezioro Brajnickie jest jednym z ciekawszych pod względem wędkarskim jezior Mazur południowych. Do roku 1998 sprzedaż pozwoleń na wędkowanie była limitowana, ponieważ jezioro uchodziło za obręb hodowlany. Na szczęście od 1999 roku Zarząd Okręgu PZW w Ostrołęce udostępnił jezioro wszystkim wędkarzom.  Jezioro jest stosunkowo dużym akwenem 186,3 ha ale za to   płytkim 5,5 m. Południową część wschodniego brzegu otacza las, na północnej leżą pola, podmokłe łąki i zabudowania. U północnego krańca jest wieś Witowo, na zachodnim brzegu Brajniki, a blisko południowego miejscowość Warchały. Jezioro jest raczej typu linowo – szczupakowego.  Woda ma zabarwienie brunatne, jednak jest przejrzysta. Zalegające na dnie duże kamienie, zatopione drzewa i porastające dno podwodne łąki są idealnymi łowiskami wielu gatunków ryb.  Dookoła akwenu znajduje się sporo pomostów, dzikich zejść do wody i miejscówek wędkarskich. Amatorzy spławika  łowią tu piękne okazy karpia, najokazalsze osobniki dochodzą do 20 kg. Jest bardzo dużo leszcza, płoci, lina, karasia i węgorza. Entuzjastów spinningu ucieszy fakt, iż w jeziorze jest również bardzo dużo ryby drapieżnej jak szczupak, okoń oraz  sandacz. Szczęściarze trafiają również duże sumy które zostały zapuszczone do jeziora kilkanaście lat temu.

Losowa galeria
Copyright by www.ukulasa.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.